Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

BÌNH ĐẲNG GIỚI

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc

22/10/2015 18:55

Từ ngày 13/10 đến 16/10/2015, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc tổ chức 02 lớp tập huấn "Nâng cao năng lực thực hiện công tác Bình đẳng giới cho cán bộ cơ sở năm 2015".

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tại huyện Đồng Văn

Tham dự Hội nghị tập huấn có tổng số 188 đại biểu là cán bộ Phòng Lao động – TBXH, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Chủ tịch MTTQ xã, cán bộ tư pháp, cán bộ văn phòng UBND xã, cán bộ Lao động - TBXH xã, của 02 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được cung cấp các kiến thức cơ bản về bình đẳng giới như: Đặc điểm giới, định kiến giới, phân biệt đối xử về giới, Luật bình đẳng giới và các văn bản chính sách, pháp luật khác có liên quan đến công tác bình đẳng giới…. Đồng thời tại Hội nghị cũng đã tiến hành triển khai các nội dung Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Chương trình thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Hội nghị tập huấn đã mang lại những tác động tích cực về nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở trên lĩnh vực bình đẳng giới. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong việc triển khai công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi định kiến giới, từng bước giảm dần khoảng cách phân biệt đối xử về giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.  

Tác giả: Tống Khánh Hải- Phòng BVCSTE

Tin khác

Hoạt động có ý nghĩa nhân Ngày Hội của Phụ Nữ Việt Nam (20/10/2015 14:47)

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2015 (10/10/2015 09:51)

Tập huấn nâng cao năng lực cho Ban chỉ đạo xã và Ban chủ nhiệm các Thôn/bản về mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Phú Linh - huyện Vị Xuyên (28/09/2015 23:46)

Kiểm tra Mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên (23/07/2015 15:54)

Tọa đàm kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2015) (09/03/2015 17:03)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác Bình đẳng giới tại huyện Quản Bạ (26/12/2014 09:17)

Hội thảo tham vấn về rà soát, kiểm điểm 20 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh (13/06/2014 16:09)

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới và quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2013 (13/06/2014 16:05)

Báo cáo Quốc hội về thực hiện mục tiêu quốc gia về Bình đẳng giới (13/06/2014 15:54)

xem tiếp