Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Sơ đồ tổ chức

14/05/2019 07:44

Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Số 3, Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi, TP Hà giang, tỉnh Hà Giang

Số điện thoại: 0219.3860988 - Fax: 0219.3860986

Sơ đồ tổ chức:

I. Ban Giám đốc
- Ông: Sùng Đại Hùng- Giám đốc. 

- Ông: Phạm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc. 

- Ông Phạm Hữu Trí - Phó Giám đốc.

- Ông: Vương Đình Thắng - Phó Giám đốc.

II. Phòng chuyên môn: 09 phòng

1. Văn phòng.

2. Thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. Phòng Người có công.

5. Phòng Phòng chống tệ nạ xã hội.

6. Phòng Trẻ em và bình đẳng giới.

7. Phòng Giáo dục nghề nghiệp.

8. Phòng Lao động việc làm - BHXH.

9. Phòng Bảo trợ xã hội.

III. Các đơn vị trực thuộc Sở: 05 đơn vị

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang

2. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Giang

3. Cơ sở Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang

4. Trường Trung cấp DTNT-GDTX Bắc Quang.

5. Quỹ bảo trợ trẻ em.