Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Đơn vị trực thuộc sở

Đơn vị trực thuộc sở

19/09/2015 18:18

1. Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang

- Hiệu trưởng: Kiều Ngọc Lễ

ĐT: 0982414235

- Hiệu phó: Phạm Văn Định

ĐT: 0947259.670

- Hiệu phó: Đào Thị Thanh Bắc

ĐT: 0975.498.100

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang

- Giám đốc: Bùi Văn Lựa

 ĐT: 02193862779 ; DĐ: 0917.392.519

 Email: bvlua.sldtbxh@hagiang.gov.vn

- P. Giám đốc: Lê Quang Bình

 ĐT: 02193875123 ; DĐ: 0919.155.355

 Email: lqbinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

3. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Giang

 - Giám đốc:  Vũ Như Chung

 ĐT: 02193.810699; DĐ: 0912.564.248

 Email: vnchung.sldtbxh@hagiang.gov.vn

- P. Giám đốc: Lê Minh Nga

  DĐ: 0987.383.679

- P. Giám đốc: Lê Văn Thịnh

- ĐT: 0965135777

4. Cơ sở Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang

 - Giám đốc:  Trần Quang Bắc

 ĐT: 02193.825427; DĐ: 0915.273.606

 Email: tqbac.sldtbxh@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng

ĐT: 0976.052.775

- Phó giám đốc: Phùng Cao Thế

 ĐT: 0948.069.270

 5. Quỹ Bảo trợ trẻ em

 - Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hà

  Email: ntha.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 

Văn Phòng sở