Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

HỎI ĐÁP

Gửi Email In trang Lưu
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HÀ GIANG

19/02/2020 08:43

 

 1. Ông: Vương Đình Thắng

 - Chức vụ: Phó Giám đốc

 - Số điện thoại: 0988.718.888

 - Địa chỉ mail: vdthang.sldtbxh@hagiang.gov.vn

 2. Ông: Mai Sỹ Vinh

 - Chức vụ: Chánh Văn phòng

 - Số điện thoại: 0389.557.557

 - Địa chỉ mail: msvinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn

Tin khác

Câu hỏi của: Độc giả Trang TTĐT (06/08/2015 09:39)

Câu hỏi của : Độc giả, Địa chỉ: TP Hà Giang, Sđt: 0912345678 (06/08/2015 09:38)

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động (06/08/2015 09:36)

xem tiếp