Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm hỗ trợ người lao động làm thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động

(15/09/2020 10:21)

Thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng với lao động các huyện nghèo 30a và nhằm tăng cường đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, từ ngày 07/9 đến ngày 09/9/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức làm việc với người lao động, phòng lao động - TBXH, Ngân hàng chính sách xã hội các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn về hỗ trợ lao động có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động.

Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm tại huyện Bắc Quang năm 2020

(15/09/2020 08:53)

Từ ngày 07/9/2020 - 11/ 9/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp với phòng Lao động - TBXH huyện Bắc Quang và cấp ủy, chính quyền các xã: Đồng Tâm, Đồng Yên, Hùng An, Đức Xuân, Hữu Sản, Vô Điếm, Việt Hồng, Quang Minh, tổ chức Hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 500 người lao động trên địa bàn các xã.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác đưa người lao động đi làm việc ngoài tỉnh và làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Quản Bạ

(25/08/2020 16:19)

Sáng ngày 24/8/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Giang đã phối hợp với Phòng Lao động - TBXH huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị tập huấn cho trên 100 cán bộ cơ sở về công tác đưa người lao động đi làm việc ngoài tỉnh và làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hội nghị nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở về giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Yên Minh

(13/08/2020 14:52)

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên cơ sở về công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc trong và ngoài nước. Từ ngày 10/8 - 12/8/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với phòng Lao động -TBXH huyện Yên Minh tổ chức 06 hội nghị cho trên 300 tuyên truyền viên cơ sở tại các xã: Hữu Vinh, Lao và Chải, Phú Lũng, Thắng Mố, Sủng Cháng, Sủng Thài, huyện Yên Minh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh triển khai phát thư ngỏ về tuyển dụng lao động cho học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn tỉnh

(11/08/2020 08:31)

Nhân dịp học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, từ ngày 09/8 - 10/8/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã triển khai việc phát thư ngỏ về tuyển dụng lao động tại 29 điểm thi THPT tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và Thành phố Hà Giang

<< >>