Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG - BHXH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất mở rộng đối tượng được hỗ trợ từ gói 62 nghìn tỷ đồng

(07/07/2020 10:29)

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung khẳng định: “Thông qua gói hỗ trợ an sinh 62 nghìn tỷ đồng, các nước trên thế giới cũng như người dân trong nước ghi nhận, đồng tình ủng hộ. Qua đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Chính phủ được nâng lên. Đây là cái được vô giá!”.

Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại huyện Xín Mần

(06/07/2020 09:54)

Ngày 29/6/2020, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; Lãnh đạo: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Cựu chiến binh xã, thị trấn; Trưởng thôn/bản/tổ trưởng dân phố trên địa bàn huyện Xín Mần.

Hoàn thành thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trước ngày 20/7/2020

(06/07/2020 09:49)

Ngày 03/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số 2079/UBND-VHXH về việc hoàn thành thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê

(27/06/2020 11:14)

Ngày 25/6/2020, Sở Lao động - TBXH đã tổ chức tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh cho lãnh đạo UBND; lãnh đạo Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh; trưởng thôn/bản các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trong tháng 6 năm 2020

(26/06/2020 20:46)

Ngày 23/6/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

<< >>