Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LĨNH VỰC KHÁC

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

15/07/2020 08:31

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI. Ngày 14/7/2020, Sở Lao động - TBXH đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Ngành Lao động - TBXH giai đoạn 2015-2020. Tham dự có Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Trường Cao đẳng KT-CN, Trường Trung cấp Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH, Trung tâm GDTX-GDNN các huyện, thành phố; Lãnh đạo và trưởng, phó phòng, khoa các đơn vị trực thuộc, các đại biểu điển hình tiên tiến và toàn thể công chức, viên chức Văn phòng Sở, Quỹ bảo trợ trẻ em…

 

Toàn cảnh Hội nghị

Từ sau Đại hội thi đua yêu nước Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ V, giai đoạn 2010-2015, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2015-2020; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lãnh đạo ngành Lao động - TBXH đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Toàn ngành Lao động - TBXH đã đoàn kết phấn đấu, thống nhất vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị toàn diện trên các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội; góp phần tích cực bảo đảm công tác an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ổn định. Hàng năm, Sở đã tổ chức ký cam kết giao ước thi đua giữa Giám đốc Sở với các Trưởng phòng chuyên môn Văn phòng Sở; Giám đốc Sở với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; giữa Giám đốc Sở với Trưởng phòng Lao động - TBXH các huyện, thành phố và giữa Thủ trưởng các đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kết quả đã thu hút 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia ký giao ước thi đua, đăng ký các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tiễn để làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, tạo nên không khí thi đua lao động, sáng tạo sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành. Các cấp uỷ Đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể, đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các phong trào thi đua; chất lượng công tác Thi đua khen thưởng trong toàn ngành ngày càng được cải thiện, hiệu quả được nâng lên. Hàng năm, có trên 95% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% được tặng Giấy khen, 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen tặng Bằng khen, Giấy khen khác, cụ thể: Tập thể Sở Lao động - TBXH được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen 01 lần, Bộ Lao động - TBXH tặng cờ thi đua 03 lần, Bằng khen của Bộ Trưởng bộ Lao động-TBXH 02 lần, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen 03 lần; Các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp được tặng Huân Chương lao động các hạng 01 đơn vị, Bằng khen của Bộ lao động - TBXH 01 phòng, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 09 phòng, đơn vị; 12 cá nhân được tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang, 09 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng bộ Lao động - TBXH, 02 cá nhân được nhận Huân chương lao động các hạng, 09 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 02 cá nhân được chủ tịch UBND tặng Bằng khen, 28 cá nhân được nhận giấy khen…Phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn ngành đã có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức đã đi vào chiều sâu, từ việc phát động phong trào thi đua, đăng ký, ký giao ước thi đua, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện và sơ kết, tổng kết. Dịp này, Sở Lao động - TBXH cũng trao Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.


Đồng chí Sùng Đại Hùng - Giám đốc Sở Lao động - TBXH trao Giấy khen cho các tập thể thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020


Đ/c Phạm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2020-2025, Ngành Lao động - TBXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành. Thực hiện tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Lao động -TBXH (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Tin, ảnh: Ngọc Duy - Trung tâm DVVL

Tin khác

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Mèo Vạc (01/07/2020 09:40)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại thành phố Hà Giang (26/06/2020 14:11)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Xín Mần (26/06/2020 14:07)

Bộ Nội vụ kiểm tra việc sử dụng kết quả chỉ số SIPAS, PAR Index của tỉnh (25/06/2020 07:30)

Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (25/06/2020 07:29)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/06/2020 07:27)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Bắc Mê (19/06/2020 14:22)

Ngành Lao động - TBXH quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (19/06/2020 10:46)

Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/06/2020 08:18)

Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 (04/06/2020 08:54)

xem tiếp