Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị gặp mặt người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện Vị Xuyên

04/08/2020 15:44

Thực hiện các nội dung của Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020, ngày 04/8/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang đã phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên tổ chức gặp mặt người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020 tại huyện Vị Xuyên. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Lựa - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, đồng chí Tăng Bá Minh - Phó Giám đốc BHXH huyện Vị Xuyên và người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020 tại huyện Vị Xuyên.

Hội nghị gặp mặt người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2020 tại huyện Vị Xuyên

Tại Hội nghị, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên đã trao đổi, nắm bắt tình hình thực hiện, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, việc nhận trợ cấp thất nghiệp, nhận thẻ bảo hiểm y tế của người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; trao đổi với người lao động để đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ viên chức của Trung Tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm xã hội huyện Vị Xuyên và Bưu điện huyện Vị Xuyên; tư vấn về chế độ, chính sách liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật về lao động, việc làm; tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động...

Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và thực hiện đúng, kịp thời chính sách, đảm bảo được quyền lợi của người lao động khi bị mất việc làm./.

Tin, ảnh: Trần Hà - Trung tâm DVVL

Tin khác

Hội chợ việc làm huyện Mèo Vạc năm 2020 (01/08/2020 21:22)

Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (31/07/2020 09:15)

Hội chợ việc làm huyện Đồng Văn năm 2020 (30/07/2020 14:36)

Yên Minh tích cực giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (30/07/2020 11:03)

Hội chợ việc làm huyện Yên Minh năm 2020 (30/07/2020 07:17)

Hội chợ việc làm huyện Quản Bạ năm 2020 (29/07/2020 09:20)

Kết quả nổi bật trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm (21/07/2020 14:24)

Công bố Quyết định kiểm tra tình hình công tác Bảo hiểm thất nghiệp (16/07/2020 10:48)

Trung tâm Dịch vụ việc làm gặp mặt lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (16/07/2020 08:21)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở về giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Quản Bạ (10/07/2020 13:51)

xem tiếp