Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Gửi Email In trang Lưu
Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

31/07/2020 09:15

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính cho người lao động trong lúc mất việc làm, nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, các cơ chế từ chính sách này còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động bị mất việc làm có cơ hội tìm kiếm, thích ứng với công việc mới.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, hướng dẫn người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 2.298 đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 32.513 người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 1.066 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; 906 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; gần 3.800 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề qua việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng và các hội nghị tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp; số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là trên 11 tỷ đồng, trong đó có người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức là 10.500.000đ/tháng. Đa số người lao động đánh giá rất hài lòng trong giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và công tác tư vấn giới thiệu việc làm. Trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Trung tâm đã chủ động hướng dẫn người lao với nhiều hình thức nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, đảm bảo chế độ quyền lợi cho người lao động thất nghiệp, các bước thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu, thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng quy định, phối hợp tốt với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, việc rà soát đối chiếu sổ BHXH của người lao động, tham mưu cho lãnh đạo Sở Lao động - TBXH ban hành các Quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp đối với những lao động có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định. Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh để giúp người lao động kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc; nhất là đối với những lao động thuộc doanh nghiệp tiết giảm lao động trong thời kỳ dịch bệnh. Duy trì thường xuyên việc tiếp nhận, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm và 03 văn phòng huyện theo đúng trình tự, đúng quy định, đảm bảo thời gian, trả kết quả đúng theo giấy hẹn, đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để tháo gỡ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cũng như việc hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hành vi lạm dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi. Tiếp tục triển khai ghi phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người lao động về công tác hỗ trợ học nghề, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, công tác tư vấn giới thiệu việc làm…để có các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động./.

Tin khác

Hội chợ việc làm huyện Đồng Văn năm 2020 (30/07/2020 14:36)

Yên Minh tích cực giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (30/07/2020 11:03)

Hội chợ việc làm huyện Yên Minh năm 2020 (30/07/2020 07:17)

Hội chợ việc làm huyện Quản Bạ năm 2020 (29/07/2020 09:20)

Kết quả nổi bật trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm (21/07/2020 14:24)

Công bố Quyết định kiểm tra tình hình công tác Bảo hiểm thất nghiệp (16/07/2020 10:48)

Trung tâm Dịch vụ việc làm gặp mặt lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (16/07/2020 08:21)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở về giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại huyện Quản Bạ (10/07/2020 13:51)

Trên 10.200 lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2020 (08/07/2020 19:08)

Hội thảo nâng cao nghiệp vụ tư vấn giới thiệu việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (08/07/2020 19:06)

xem tiếp