Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Giáo dục nghề nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Khai giảng lớp đặt hàng đào tạo tại huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì

22/07/2020 16:42

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về ban hành Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Từ ngày 20/7 đến ngày 21/7/2020 Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức Khai giảng các lớp đặt hàng đào tạo tại Vị Xuyên, Hoàng Su Phì

 Khai giảng lớp Nuôi và phòng trị bệnh cho gà tại xã Kim Thạch

Khai giảng lớp Y tế thôn bản tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoàng Su Phì

Theo đó, Sở Lao động - TBXH phối hợp với Viện Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội người khuyết tật tỉnh, Hội người khuyết tật huyện Vị xuyên tổ chức 03 lớp đào tạo nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gà tại các xã thuộc huyện Vị Xuyên, với 55 học viên là người khuyết tật; phối hợp với Trường trung cấp Y tế tỉnh Bắc Giang tổ chức 03 lớp đào tạo trình độ sơ cấp nghề Y tế thôn bản cho 117 học viên tại huyện Hoàng Su Phì. Thời gian đào tạo 2,5 tháng, kinh phí đặt hàng đào tạo do UBND tỉnh Hà Giang cấp, các học viên tham gia học nghề được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/học viên/ngày thực học và được hỗ trợ tiền đi lại theo quy định./.

Tin, ảnh: Hoàng Minh Công - TP Giáo dục nghề nghiệp

Tin khác

Khai giảng các lớp đặt hàng đào tạo nghề tại huyện Quản Bạ, Mèo Vạc (18/07/2020 17:50)

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đồng Văn (11/06/2020 09:58)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Yên Định và Minh Sơn (27/05/2020 20:43)

Đào tạo nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm (06/05/2020 07:28)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động (03/03/2020 14:56)

Lãnh đạo Sở Lao động - TBXH làm việc và tham dự lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (04/02/2020 17:18)

Bắc Quang nâng cao chất lượng lao động nông thôn (13/01/2020 07:42)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Bế giảng lớp đặt hành đào tạo nghề Thêu dệt thổ cẩm gắn với giải quyết việc làm cho người lao động (12/11/2019 13:25)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp (05/11/2019 07:40)

Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang (21/10/2019 07:41)

xem tiếp