Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG - BHXH

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê

27/06/2020 11:14

Ngày 25/6/2020, Sở Lao động - TBXH đã tổ chức tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh cho lãnh đạo UBND; lãnh đạo Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh; trưởng thôn/bản các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Bắc Mê đạt 49,62% so với Kế hoạch. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, doanh nghiệp trên địa bàn là loại hình vừa và nhỏ, nên khả năng thu hút và tạo việc làm cho người lao động còn hạn chế; người lao động chủ yếu là dân tộc thiểu số, hạn chế về trình độ học vấn, tay nghề, tác phong công nghiệp…nên công tác giải quyết việc trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Do vậy, việc đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh đang được huyện xác định là nhiệm vụ quan trong trong thời gian tới.

Tại buổi tập huấn, Sở Lao động - TBXH đã tập chung thông tin về một số chính sách về lao động và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh của Trung ương và của tỉnh; công tác quản lý lao động dịch chuyển vùng biên, như: Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020; Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019  của Chính phủ quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm; Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và làm việc ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: Trần Thuý Phương - Phòng Lao động, Việc làm - BHXH

Tin khác

Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trong tháng 6 năm 2020 (26/06/2020 20:46)

Tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11/06/2020 15:41)

Lao động làm việc ngoài tỉnh góp sức xây dựng quê hương Quang Bình (19/05/2020 15:08)

Sẽ đề xuất Chính phủ dành 3.000 - 5.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động (13/05/2020 10:43)

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc (06/05/2020 07:26)

Ngân hàng CSXH triển khai cho vay theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ (06/05/2020 07:23)

Vượt lên số phận (05/05/2020 08:14)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (20/04/2020 20:07)

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (07/04/2020 20:12)

7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021 (31/03/2020 10:22)

xem tiếp