Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

09/12/2019 10:46

Tin khác

UBND tỉnh hội đàm với Đoàn đại biểu quận Boeun, tỉnh Chungcheobuk (Hàn Quốc) (09/12/2019 08:21)

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đoàn đại biểu quận Boeun, tỉnh Chungcheobuk (Hàn Quốc) (09/12/2019 08:19)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Bắc Quang (31/10/2019 07:39)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quang Bình (28/10/2019 22:53)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên (28/10/2019 22:36)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (17/09/2019 11:20)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại huyện Xín Mần (16/09/2019 08:07)

Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại huyện Yên Minh (30/08/2019 16:42)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Vị Xuyên (27/08/2019 09:15)

Tập huấn về chính sách giải quyết việc làm, Xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh tại huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (27/08/2019 08:00)

xem tiếp