Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Danh sách ủng hộ và phân bổ kinh phí hỗ trợ

Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang

(06/04/2020 11:55)

Phân bổ kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho đối tượng NCC, CCB nghèo cho huyện Bắc Mê (đợt 3), Vị Xuyên, Quang Bình (đợt 4), Yên Minh (đợt 5), Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Bắc Quang (đợt 6), Xín Mần và huyện Mèo VẠc (đợt 7)

<< >>