Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LĨNH VỰC KHÁC

Gửi Email In trang Lưu
Kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương năm 2020 tại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm

19/08/2020 22:30

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-LĐTBXH ngày 07/8/2020 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương năm 2020. Ngày 18/8/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Lao động - TBXH do đồng chí Phạm Hữu Trí - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại Trung tâm Công tác xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

 

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại Trung tâm Công tác xã hội

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã tiến hành việc thực văn hóa công sở theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Hà Giang, như: Các hành vi bị cấm, việc thực hiện quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức nơi công sở; việc thực hiện quy định về đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức; về văn hóa giao tiếp; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc thực hiện bài trí khuôn viên công sở. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, như: Thời gian làm việc; ý thức kỷ luật, tác phong; giao tiếp và ứng xử; về chấp hành các quyết định đối với công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; chuẩn mực xử sự của công chức trong các mối quan hệ xã hội; việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

Đây làm hoạt động thường xuyên, hàng năm của Sở nhằm đánh giá việc chấp hành văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc để kịp thời nhận ra những mặt mạnh, những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục; từ đó đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo./.

Tin, ảnh: Ngọc Duy - Trung tâm DVVL

Tin khác

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 (28/07/2020 14:40)

Sở Lao động - TBXH Hà Giang tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (16/07/2020 21:17)

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (15/07/2020 08:31)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Mèo Vạc (01/07/2020 09:40)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại thành phố Hà Giang (26/06/2020 14:11)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Xín Mần (26/06/2020 14:07)

Bộ Nội vụ kiểm tra việc sử dụng kết quả chỉ số SIPAS, PAR Index của tỉnh (25/06/2020 07:30)

Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (25/06/2020 07:29)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/06/2020 07:27)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Bắc Mê (19/06/2020 14:22)

xem tiếp