Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Phòng chống tệ nạn xã hội

Gửi Email In trang Lưu
Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Bắc Quang

13/08/2020 14:36

Từ ngày 10/8 đến ngày 11/8/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Bắc Quang

Tại Hội nghị, Sở Lao động - TBXH đã triển khai, hướng dẫn những nội dung tại Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - TBXH, về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07/02/2018 của Bộ Công an quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang…Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các bộ cơ sở trong quá trình triển khai tại địa phương./.

Tin, ảnh: Ngọc Duy - Trung tâm DVVL

Tin khác

Chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang (30/07/2020 10:02)

Lớp công tác xã hội hệ vừa học vừa làm thực tập tại Cơ sở Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang (24/07/2020 14:09)

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại huyện Mèo Vạc, Đồng Văn (20/07/2020 07:54)

Tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS cho học viên đang cai nghiện ma túy (22/06/2020 08:19)

Sở Lao động - TBXH tham gia Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình, Dự án do Tổ chức Blue Dragon tài trợ (17/06/2020 14:54)

Hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - TBXH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/05/2020 09:54)

Kéo dài thí điểm cho vay vốn với người sau cai nghiện (31/03/2020 10:26)

Lấy mẫu máu xét nghiệm, sàng lọc HIV/AIDS và các bệnh có nguy cơ lây truyền cho đối tượng tại Cở sở Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần-Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang (26/03/2020 08:01)

Cơ sở Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần-Cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang làm tốt công tác nuôi dưỡng các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (23/03/2020 15:09)

Cơ sở Chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần - Cai nghiện ma túy tỉnh tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho đối tượng trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (20/03/2020 15:00)

xem tiếp