Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LĨNH VỰC KHÁC

Gửi Email In trang Lưu
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020

28/07/2020 14:40

Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội bao gồm 08 đơn vị là Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Bảo Hiểm xã hội tỉnh; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Ban Dân tộc. Giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong khối đã chủ động triển khai kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, nắm bắt tình hình từ cơ sở; phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành được ban hành kịp thời, phù hợp với các điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện; hoạt động kiểm tra, giám sát được triển khai kịp thời và có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu của các ngành đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm.

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị điểm hình tiên tiến và trao Giấy khen cho các tập thể thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở được các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các đơn vị trong khối Văn hóa xã hội cùng CBCCVC tham gia hưởng ứng với nhiều cách làm hay, đã trở thành việc làm thường xuyên, có nề nếp như vệ sinh cơ quan công sở, phòng ở đối tượng; sắp xếp bố trí phòng làm việc ngăn nắp; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, các trang thiết bị, tiết kiệm điện, nước; bổ sung cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan, môi trường làm việc thông thoáng, thân thiện và gần gũi; ban hành đầy đủ hệ thống các nội quy, quy chế, quy định, biển báo, sơ đồ chỉ dẫn; bố trí địa điểm, phòng tiếp công dân và các trang thiết bị phục vụ tiếp dân...Mối quan hệ ứng xử, phối hợp trong công tác được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, kịp thời, hiệu quả...hàng năm các đơn vị trong khối được UBND thành phố Hà Giang công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa; được Công an tỉnh đánh giá là đơn vị đạt chuẩn về an ninh trật tự.

Với những kết quả đã đạt được, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2020-2025 trên các lĩnh vực do các đơn vị trong khối phụ trách, như: Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch có chất lượng, giá trị; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe; vận động đông đảo nhân dân tham gia công tác chăm sóc và tự bảo vệ sức khỏe. Thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo, triển khai hỗ trợ xây nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Chủ động hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện và xây dựng mới các chương trình, đề án, kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng mới các chương trình, đề án, kế hoạch đẩy mạnh ứng dựng công nghệ, thông tin trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc ở các cấp, các ngành; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân tộc; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…/.

Tin, ảnh: Ngọc Duy - Trung tâm DVVL

Tin khác

Sở Lao động - TBXH Hà Giang tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội (16/07/2020 21:17)

Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (15/07/2020 08:31)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Mèo Vạc (01/07/2020 09:40)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại thành phố Hà Giang (26/06/2020 14:11)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Xín Mần (26/06/2020 14:07)

Bộ Nội vụ kiểm tra việc sử dụng kết quả chỉ số SIPAS, PAR Index của tỉnh (25/06/2020 07:30)

Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (25/06/2020 07:29)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quản Bạ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25/06/2020 07:27)

Sở Lao động - TBXH kiểm tra công tác lao động, người có công và xã hội tại huyện Bắc Mê (19/06/2020 14:22)

Ngành Lao động - TBXH quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (19/06/2020 10:46)

xem tiếp