Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Giáo dục nghề nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Khai giảng các lớp khuyến nông năm 2020 tại huyện Bắc Mê

28/07/2020 14:31

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND của UBND tỉnh Hà Giang về đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho cán bộ khuyến nông xã, thôn bản và được sự đồng ý cho mở lớp đào tạo của sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2020, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bắc Mê đã phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang, Phòng Nông nghiệp - PTNT, Trung tâm Khuyến nông huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức khai giảng các lớp Khuyến nông lâm năm 2020. Tham dự Khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, lãnh đạo Trung tâm khuyến nông huyện, đại diện phòng Nông nghiệp - PTNT.

Khai giảng các lớp khuyến nông năm 2020 tại huyện Bắc Mê

Tham gia các lớp có 97 học viên là cán bộ khuyến nông của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Mê. Việc tổ chức các lớp khuyến nông sẽ giúp cho học viên là cán bộ khuyến nông xã, thôn bản của huyện nâng cao công tác hướng dẫn sản xuất nông, lâm nghiệp, theo hướng thiết thực hiệu quả, để chuẩn hóa về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Tin, ảnh: Lưu Thúy Lan - Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê

Tin khác

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo Vạc (27/07/2020 13:39)

Khai giảng lớp đặt hàng đào tạo tại huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì (22/07/2020 16:42)

Khai giảng các lớp đặt hàng đào tạo nghề tại huyện Quản Bạ, Mèo Vạc (18/07/2020 17:50)

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đồng Văn (11/06/2020 09:58)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Yên Định và Minh Sơn (27/05/2020 20:43)

Đào tạo nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm (06/05/2020 07:28)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động (03/03/2020 14:56)

Lãnh đạo Sở Lao động - TBXH làm việc và tham dự lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (04/02/2020 17:18)

Bắc Quang nâng cao chất lượng lao động nông thôn (13/01/2020 07:42)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Bế giảng lớp đặt hành đào tạo nghề Thêu dệt thổ cẩm gắn với giải quyết việc làm cho người lao động (12/11/2019 13:25)

xem tiếp