Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Giáo dục nghề nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mèo Vạc

27/07/2020 13:39

Ngày 27/7/2020, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc, Đoàn thanh tra Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố Quyết định Thanh tra về chính sách đào tạo nghề. Tham dự có đồng chí Sùng Đại Hùng - UVBCH Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang, đồng chí Mua Hồng Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Lãnh đạo phòng Lao động -TBXH; Ban Giám đốc, các bộ phận chuyên môn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc.

Đồng chí Sùng Đại Hùng - UVBCH Tỉnh ủy - Giám đốc Sở Lao động - TBXH phát biểu tại buổi Công bố Quyết định thanh tra

Tại đây, Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 2289/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang về thanh tra chính sách đào tạo nghề. Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang Sùng Đại Hùng đề nghị UBND huyện Mèo Vạc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp, bố trí địa điểm làm việc, cung cấp số liệu, hồ sơ sổ sách...để Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch Thanh tra theo đúng nội dung, thời gian đã được Giám đốc Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang phê duyệt. Đối với đoàn thanh tra, Giám đốc sở yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về Thanh tra, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan của huyện Mèo Vạc trong quá trình Thanh tra./.

Tin, ảnh: Hoàng Minh Công - TP Giáo dục nghề nghiệp

Tin khác

Khai giảng lớp đặt hàng đào tạo tại huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì (22/07/2020 16:42)

Khai giảng các lớp đặt hàng đào tạo nghề tại huyện Quản Bạ, Mèo Vạc (18/07/2020 17:50)

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đồng Văn (11/06/2020 09:58)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Yên Định và Minh Sơn (27/05/2020 20:43)

Đào tạo nguồn nhân lực gắn giải quyết việc làm (06/05/2020 07:28)

Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Mê làm tốt công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động (03/03/2020 14:56)

Lãnh đạo Sở Lao động - TBXH làm việc và tham dự lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang (04/02/2020 17:18)

Bắc Quang nâng cao chất lượng lao động nông thôn (13/01/2020 07:42)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Bế giảng lớp đặt hành đào tạo nghề Thêu dệt thổ cẩm gắn với giải quyết việc làm cho người lao động (12/11/2019 13:25)

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp (05/11/2019 07:40)

xem tiếp