Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG - BHXH

Gửi Email In trang Lưu
Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại huyện Xín Mần

06/07/2020 09:54

Ngày 29/6/2020, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; Lãnh đạo: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Cựu chiến binh xã, thị trấn; Trưởng thôn/bản/tổ trưởng dân phố trên địa bàn huyện Xín Mần.

Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại huyện Xín Mần

Những năm qua, công tác phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động luôn được các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền cho các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động về nguy cơ tiềm ẩn và tác hại của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với sức khỏe người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động. Tuy nhiên một bộ phận doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Hội nghị, Sở Lao động - TBXH đã tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhất là các chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như: Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về “ Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan… giúp cán bộ cơ sở nhận thức đầy đủ và có các biện pháp thực hiện tốt hơn các nội dung có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quản lý.

Tin, ảnh: Trần Thúy Phương - Phòng Lao động, Việc làm - BHXH

Tin khác

Hoàn thành thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trước ngày 20/7/2020 (06/07/2020 09:49)

Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê (27/06/2020 11:14)

Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trong tháng 6 năm 2020 (26/06/2020 20:46)

Tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11/06/2020 15:41)

Lao động làm việc ngoài tỉnh góp sức xây dựng quê hương Quang Bình (19/05/2020 15:08)

Sẽ đề xuất Chính phủ dành 3.000 - 5.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động (13/05/2020 10:43)

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc (06/05/2020 07:26)

Ngân hàng CSXH triển khai cho vay theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ (06/05/2020 07:23)

Vượt lên số phận (05/05/2020 08:14)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (20/04/2020 20:07)

xem tiếp