Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG - BHXH

Gửi Email In trang Lưu
Hoàn thành thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trước ngày 20/7/2020

06/07/2020 09:49

Ngày 03/7/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số 2079/UBND-VHXH về việc hoàn thành thực hiện hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công tác chi trả hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại huyện Đồng Văn

Theo đó, thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao động - TBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/5/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng và đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh việc rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách: Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; Người lao động; Hộ kinh doanh; Người sử dụng lao động đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ xong trước ngày 15/7/2020. Trên cơ sở danh sách đối tượng Người có công với cách mạng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; Người lao động; Hộ kinh doanh được UBND tỉnh phê duyệt thì UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát lại và phê duyệt danh sách để thực hiện chi hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành chi trả xong trước ngày 20/7/2020 và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện./.

 

Xem chi tiết Công văn số 2079/UBND-VHXH tại đây

Tin, ảnh: Ngọc Duy - Văn phòng Sở

Tin khác

Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê (27/06/2020 11:14)

Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trong tháng 6 năm 2020 (26/06/2020 20:46)

Tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11/06/2020 15:41)

Lao động làm việc ngoài tỉnh góp sức xây dựng quê hương Quang Bình (19/05/2020 15:08)

Sẽ đề xuất Chính phủ dành 3.000 - 5.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động (13/05/2020 10:43)

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc (06/05/2020 07:26)

Ngân hàng CSXH triển khai cho vay theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ (06/05/2020 07:23)

Vượt lên số phận (05/05/2020 08:14)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (20/04/2020 20:07)

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (07/04/2020 20:12)

xem tiếp