Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG - BHXH

Gửi Email In trang Lưu
Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trong tháng 6 năm 2020

26/06/2020 20:46

Ngày 23/6/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định 15), đến nay các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương.

Bên cạnh hầu hết các địa phương đã hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, hiện nay, một số địa phương triển khai còn chậm, việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 42 và Quyết định 15 chưa được quan tâm đúng mức, số người được hỗ trợ chưa nhiều, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động được phê duyệt còn ít, đặc biệt là hồ sơ đề nghị vay vốn để người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động.
Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:
1. Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6 năm 2020. Đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
2. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiêp, hộ kinh doanh và người lao động.
3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15, gửi báo cáo về Bộ LĐ-TBXH để tổng hợp.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
Toàn văn Công điện: Download tại đây

Nguồn: molisa.gov.vn

Tin khác

Tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11/06/2020 15:41)

Lao động làm việc ngoài tỉnh góp sức xây dựng quê hương Quang Bình (19/05/2020 15:08)

Sẽ đề xuất Chính phủ dành 3.000 - 5.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động (13/05/2020 10:43)

Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc (06/05/2020 07:26)

Ngân hàng CSXH triển khai cho vay theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ (06/05/2020 07:23)

Vượt lên số phận (05/05/2020 08:14)

Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (20/04/2020 20:07)

Tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (07/04/2020 20:12)

7 thay đổi lớn về lương cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021 (31/03/2020 10:22)

Hỗ trợ lao động Việt Nam về nước do hết hợp đồng lao động (31/03/2020 10:19)

xem tiếp