Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Gửi Email In trang Lưu
Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quang Bình

28/10/2019 22:53

Ngày 28/10/2019, Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quang Bình năm 2019. Tham dự có đồng chí Phạm Hữu Trí - PGĐ Sở Lao động - TBXH và các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Quang Bình.

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN tại huyện Quang Bình

Tại Hội nghị, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tập trung tuyên truyền, triển khai những quy định của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CPQuyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua Hội nghị đã giúp cho toàn thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Quang Bình nắm rõ hơn về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong việc thực hiện chính sách BHTN; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, người lao động trong việc thực hiện chính sách BHTN; những điểm mới trong chính sách BHXH theo quy định của Luật việc làm và Luật BHXH mới sửa đổi. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết và thực hiện đúng, kịp thời chính sách, đảm bảo được quyền lợi của người lao động khi bị mất việc làm.

Tác giả: Trần Hà - Trung tâm DVVL

Tin khác

Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên (28/10/2019 22:36)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (17/09/2019 11:20)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại huyện Xín Mần (16/09/2019 08:07)

Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại huyện Yên Minh (30/08/2019 16:42)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Vị Xuyên (27/08/2019 09:15)

Tập huấn về chính sách giải quyết việc làm, Xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh tại huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (27/08/2019 08:00)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Bắc Quang (20/08/2019 16:59)

Sở Lao động - TBXH Hà Giang tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho các doanh nghiệp (20/08/2019 15:17)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quang Bình (18/08/2019 22:00)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã thuộc huyện Bắc Mê (12/08/2019 16:32)

xem tiếp