Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Việc làm - An toàn lao động

Gửi Email In trang Lưu
Sở Lao động - TBXH tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên

28/10/2019 22:36

Ngày 25/10/2019, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với UBND huyên Vị Xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho đại diện các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Tham dự có đ/c Phạm Hữu Trí - PGĐ Sở Lao động - TBXH, đ/c Đặng Thị Phượng, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Vị Xuyên.

Đ/c Phạm Hữu Trí - PGĐ Sở Lao động - TBXH phát biểu Khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về chính sách Bảo hiểm thất nghiệp; giúp lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động  nắm vững các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp để tham gia; tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp;nâng cao trách nhiệm, phối hợp trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tại Hội nghị, Sở Lao động - TBXH và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập chung thông tin, tuyên truyền về việcđẩy mạnh tổ chức thực hiện Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội, trong đó trọng tâm là các nội dung về quỹ BHTN, tổ chức thực hiện BHTN, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai chính sách BHTN; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn hực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015; Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề; các văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang hướng dẫn thực hiện chính sách BHTN cho người lao động trên địa bàn tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHTN trong thời gian qua; giải đáp các vấn đề vướng mắc, phát sinh về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Tác giả: Ngọc Duy - Trung tâm DVVL

Tin khác

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (17/09/2019 11:20)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại huyện Xín Mần (16/09/2019 08:07)

Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại huyện Yên Minh (30/08/2019 16:42)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Vị Xuyên (27/08/2019 09:15)

Tập huấn về chính sách giải quyết việc làm, Xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh tại huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (27/08/2019 08:00)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Bắc Quang (20/08/2019 16:59)

Sở Lao động - TBXH Hà Giang tổ chức lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2019 cho các doanh nghiệp (20/08/2019 15:17)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Quang Bình (18/08/2019 22:00)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn các xã thuộc huyện Bắc Mê (12/08/2019 16:32)

Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho lao động Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 (12/08/2019 15:07)

xem tiếp