Thứ ba, Ngày 22 Tháng 9 Năm 2020

Giáo dục nghề nghiệp

Gửi Email In trang Lưu
Thành phố Hà Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010- 2019)

23/07/2019 17:00

Thực hiện Công văn số 2024/UBND-VHXH ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 23/7/2019, UBND thành phố Hà Giang đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2010 -2019.

Đồng chí Vương Đình Thắng - PGĐ Sở Lao động - TBXH phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã tập chung đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình điển hình cần được nhân rộng và những cá nhân tiêu biểu sau học nghề biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thảo luận để đề ra các giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang đã đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phối hợp tốt với cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân cho phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ngoài tỉnh và nước ngoài./.

Tác giả: Hoàng Minh Công - TP Giáo dục nghề nghiệp

Tin khác

Công bố Quyết định Thanh tra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vị Xuyên (09/07/2019 07:51)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kiểm tra điều kiện bảo đảm hoạt động Giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Y tế Hà Giang (09/07/2019 07:49)

Trung tâm GDNN- GDTX Bắc Mê tổ chức Bế giảng lớp đào tạo nghề Sửa chữa máy nông nghiệp tại xã Yên Định, Bắc Mê (08/07/2019 16:42)

Sở Lao động - TBXH làm việc với trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang (03/07/2019 10:51)

Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 (19/06/2019 09:48)

Công bố Quyết định Thanh tra Trung tâm GDNN-GDTX Quản Bạ (17/06/2019 10:25)

Bế giảng lớp đào tạo nghề trồng hồng tại xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê (14/06/2019 16:36)

Khai giảng lớp đào tạo nghề Mây tre đan tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang (13/06/2019 14:14)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm 2019 (27/05/2019 13:36)

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm 2019 (21/05/2019 14:41)

xem tiếp