Thứ năm, Ngày 3 Tháng 12 Năm 2020

Triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho lao động theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg
Ngày 04/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số 3678/UBND-KTTH về việc rriển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho lao động theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và ...
Phối hợp tổ chức bàn giao học viên về quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú
Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Cơ sở chăm sóc và PHCN người tâm thần-Cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện và UBND xã Phú Nam, huyện Bắc Mê và đại diện gia đình học viên, tổ chức ...

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì ?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng